Wczytywanie danych...

Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

logo

24.02.2020, [zaloguj] lub [załóż konto].

Zamów recepty

  • Zamówienie może zawierać od 1 do 1000 bloczków. Stan zamówienia widoczny jest u dołu strony.
  • Druk recept możliwy jest wyłącznie w oparciu o 22 cyfrowe numery rozpoczynające się od 02 lub 07.
  • Aby wprowadzić dane z kilku wydruków lub plików, użyj formularzy wielokrotnie - osobno dla każdego wydruku i pliku.
  • Jeżeli na wydruku znajdują się zakresy numerów recept dla wielu lekarzy, użyj formularza wielokrotnie - osobno dla każdego lekarza.
  • Na wszystkich receptach zamawianych przez formularz, w polu Świadczeniodawca zostaną nadrukowane takie same dane (m.in. regon). Co zrobić, aby uniknąć wielokrotnych opłat za przesyłki pod ten sam adres w przypadku składania osobnych zamówień dla różnych świadczeniodawców…
  • Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do weryfikacji wprowadzonych danych i wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku podania nieprawdziwych danych.
Prosimy złożyć łączne zamówienie pocztą elektroniczną na adres recepty@mp.pl podając następujące informacje:
  • zakresy numerów recept,
  • dane do nadruków w polu Świadczeniodawca wraz z numerami regon (jeżeli dotyczy) lub numerami umowy,
  • dane do nadruków z pieczątek lekarskich wraz z numerami prawa wyk. zawodu (PWZ),
  • dane do wysyłki, dane do faktury, informacje o formie płatności (przelew, płatność przy odbiorze, odbiór własny) oraz telefon kontaktowy.

Cena druku: 2,43 zł (+23% VAT) za bloczek (100 szt.).
Cena druku: 2,27 zł (+23% VAT) za bloczek (100 szt.), przy zamówieniu powyżej 30 bloczków. Więcej informacji...

Zamów recepty