Wczytywanie danych...

Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

logo

24.06.2019, [zaloguj] lub [załóż konto].

Zamów recepty

 • Zamówienie może zawierać od 1 do 1000 bloczków. Stan zamówienia widoczny jest u dołu strony.
 • Druk recept możliwy jest wyłącznie w oparciu o 22 cyfrowe numery rozpoczynające się od 02 lub 07.
 • Aby wprowadzić dane z kilku wydruków lub plików, użyj formularzy wielokrotnie - osobno dla każdego wydruku i pliku.
 • Jeżeli na wydruku znajdują się zakresy numerów recept dla wielu lekarzy, użyj formularza wielokrotnie - osobno dla każdego lekarza.
 • Na wszystkich receptach zamawianych przez formularz, w polu Świadczeniodawca zostaną nadrukowane takie same dane (m.in. regon). Co zrobić, aby uniknąć wielokrotnych opłat za przesyłki pod ten sam adres w przypadku składania osobnych zamówień dla różnych świadczeniodawców…
 • Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do weryfikacji wprowadzonych danych i wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku podania nieprawdziwych danych.
Prosimy złożyć łączne zamówienie pocztą elektroniczną na adres recepty@mp.pl podając następujące informacje:
 • zakresy numerów recept,
 • dane do nadruków w polu Świadczeniodawca wraz z numerami regon (jeżeli dotyczy) lub numerami umowy,
 • dane do nadruków z pieczątek lekarskich wraz z numerami prawa wyk. zawodu (PWZ),
 • dane do wysyłki, dane do faktury, informacje o formie płatności (przelew, płatność przy odbiorze, odbiór własny) oraz telefon kontaktowy.

Cena druku: 2,43 zł (+23% VAT) za bloczek (100 szt.).
Cena druku: 2,27 zł (+23% VAT) za bloczek (100 szt.), przy zamówieniu powyżej 30 bloczków. Więcej informacji...

 • Szczegóły oferty dostępne są tutaj.
 • Poniższe formularze pozwalają złożyć zamówienie na podstawie zakresów numerów recept uzyskanych z właściwego oddziału NFZ.


Krok 1: Parametry recept i bloczków

Jak wypełnić formularz? Wprowadź numery recept z wydruku otrzymanego z NFZ
lub liczbę recept bez numerów.
Opisy pól wymaganych są wytłuszczone.

Przykładowy sposób wypełnienia formularza na podstawie wydruku otrzymanego z NFZ w ramach indywidualnej umowy lekarza na wypisywanie recept na leki refundowane:

 1. Uwaga!
 2. Recepty te przeznaczone są dla osób, które przepisują leki za pomocą komputera i samodzielnie drukują numery i kody kreskowe; bez tych nadruków mogą być wystawiane wyłącznie na leki nierefundowane!

 3.  (22 cyfry)
 4.  (22 cyfry)
 5. (wielokrotność 100)

 6. Więcej informacji... Podaj, komu został przyznany podany zakres numerów.
  Dane te znajdą się na okładce każdego bloczka z tego zakresu:
  Podaj dane do wydrukowania na okładkach bloczków:

  Upewnij się, na jakiej podstawie uzyskałeś zakresy numerów recept z oddziału NFZ. Postępuj zgodnie ze wskazówkami:

  • Jeżeli zakres numerów został przyznany dla lekarza na podstawie umowy na świadczenie usług lub na podstawie jego indywidualnej umowy z oddziałem NFZ na wypisywanie recept na leki refundowane, w polach poniżej wpisz imię i nazwisko lekarza.
  • Jeżeli zakres numerów został przyznany dla świadczeniodawcy (bez wskazania lekarza) na podstawie umowy na świadczenie usług, w polach poniżej wpisz wyłącznie skróconą nazwę świadczeniodawcy.

lub

W przypadku problemów z wczytaniem pliku z zakresem numerycznym recept uprzejmie prosimy o złożenie zamówienia pocztą elektroniczną na adres recepty@mp.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

Wprowadź numery recept z pliku XML lub XMZ. Znajdź na dysku plik otrzymany z NFZ:


Następny krok... » Możesz dodać do zamówienia jeszcze 1000 bloczków.