Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Konfiguracja konta pocztowego w programie
Mozilla Thunderbird


  1. Z menu Narzędzia (1) wybierz Konfiguracja kont (2).

  1. Wybierz Operacje (3), a następnie Dodaj konto pocztowe (4).


  1. Wprowadź dane konta pocztowego MP (5) i kliknij Kontynuuj (6), aby przejść do automatycznego wyszukiwania ustawień. Informacje w polu Imię i nazwisko będą widoczne dla odbiorcy wiadomości.


  1. Poczekaj, aż program przeprowadzi próbę automatycznej konfiguracji konta.


  1. Oczekiwany rezultat autokonfiguracji przedstawiono poniżej (7).

        Po zakończeniu konfiguracji należy zweryfikować ustawienia konta pocztowego MP zgodnie z instrukcją.

  1. Z menu Narzędzia (9) wybierz Konfigurowanie kont (10).


  1. W zakładce Konfiguracja serwera (11) sprawdź ustawienia według poniższego wzoru (12). Pozostałe parametry możesz skonfigurować w zależnośći od własnych preferencji.


  1. W zakładce Poczta wychodząca (13) zaznacz konfigurowane konto pocztowe MP i kliknij Edytuj (14).


  1. Sprawdź ustawienia według poniższego wzoru (15).


  1. Zakończ konfigurację, zachowując ewentualne zmiany.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna