Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Konfiguracja konta pocztowego w programie
Microsoft Outlook 2003

 1. Z menu Narzędzia (1) wybierz Konta e-mail (2).


 1. Zaznacz Dodaj nowe konto e-mail (3) i kliknij Dalej (4).

 1. Zaznacz typ serwera POP3 (5) i kliknij Dalej (6).


 1. Wprowadź dane konta pocztowego MP i kliknij Dalej (7). Informacje w polu Imię i nazwisko będą widoczne dla odbiorcy wiadomości.


 1. Zakończ (8) konfigurację.


             Po zakończeniu konfiguracji należy zweryfikować ustawienia konta pocztowego MP zgodnie z instrukcją.

 1. Z menu Narzędzia wybierz Konta e-mail (9). 1. Zaznacz Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail (10) i kliknij Dalej (11).


 1. Po zaznaczeniu konta pocztowego MP (12) na liście, kliknij Zmień (13).


 1. Zweryfikuj dane konta pocztowego MP, następnie wybierz Więcej ustawień (14).


 1. Sprawdź ustawienia w poszczególnych zakładkach według poniższych wzorów (15), (16), (17). W niewyróżnionych polach i zakładkach parametry możesz skonfigurować w zależności od własnych preferencji.


 1. Wykonaj test ustawień (18).


 1. Po ukończeniu testu, kliknij Zamknij (19).


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna